Over ACT! en de bestemming van uw donatie!

Advies Centrum Thuiszitters (ACT!) komt op voor de belangen van leerplichtige maar toch thuiszittende kinderen. We hebben een sociaal-maatschappelijk doel: het terugdringen van tot 20.000 thuiszitters (zoals ze worden genoemd) naar 0 in het jaar 2020. We zijn daarmee sociaal ondernemend.

Wij zijn: Lex Hupe, Indi Hondema, Hans Pollen. Wij hebben alle drie een ZP-status en werken in ACT! samen.

ACT! komt voort uit HartverwarmendWijs, een ANBI-stichting met een uitgebreid netwerk van meer dan duizend aangeslotenen, die telkenmale blijk geven van duurzame betrokkenheid.

 Op 1 maart 2017 is ACT! officieel gestart d.m.v. een uitgebreide presenatie van haar diensten. Deze bestaan uit:

  • het aanbieden en verkopen van trainingen voor alle stakeholders in en rondom het thuiszittersprobleem
  • het aanbieden en verkopen van in-company ondersteuning- en adviestrajecten aan Samenwerkingsverbanden, scholen, gemeentes
  • het inrichten van Communities of Practice in opdracht
  • het aanbieden en verkopen van Playground (educatiefaciliteit voor thuiszitters) en POC-instrumenten, waarmee thuiszitters toch weer actief in leertrajecten participeren
  • het communiceren en beïnvloeden van lokale en nationale beleidsvorming en beleidshandhaving
  • het in stelling brengen van ouders van thuiszitters als voorwaardelijke samenwerkpartner in alle casussen
  • het daartoe inrichten van een community platform

De eerste 4 items genereren een basisomzet aan financiële middelen die ons gedrieën als ondernemers tevens een basisinkomen moet opleveren. Maar er is meer nodig!

Wij realiseren ons dat wij onze ambitie niet alleen kunnen realiseren. Wij vragen om inzet, participatie en donatie!

De donaties zullen gebruikt worden voor:

 1. Het inrichten van The Huddle

Wij willen Huddle als community-. invloed- en business-omgeving in gebruik nemen. Wij denken daarmee directe marketing te kunnen richten op personen en professionals die bijdrage kunnen en willen leveren aan de gemeenschappelijke ambitie. Het zijn deze microtransacties waarin inhoudelijke kennis en het relevante netwerk de tegenwaarde inhoudt. Door actief bij te dragen aan de community kunnen deelnemers punten verdienen, die uiteindelijk kunnen worden ingewisseld voor trainingen en nadere kennisbron ontsluitingen; we stimuleren daarmee de kwalitatieve voeding van de community.

In Huddle bieden we tevens onze hierboven vermelde trainingen aan. Daartoe is het platform geschikt.

2. Het gebuiken van professionele webinar-tools

3. De implementatie van een mapping systeem dat iedere omgeving kan gebruiken om zijn stad/omgeving in te richten als een lerende omgeving, uitgaande van het principe dat er overal kennis ter beschikking ligt om te delen.

4. De onvermijdelijke onkosten

5. De start van een fonds om ouders in nood gedeeltelijk financieel te kunnen helpen om hulp via ACT! in te kunnen zetten.

6. Overige onvoorziene kosten