ACT! Advies Centrum Thuiszitters, i.o.v. Stichting HARTverwarmendWijs

HARTverwarmendWijs is het onderwijsnetwerk dat de werkelijke behoeftes rondom onderwijs zichtbaar maakt en daarin iedereen met elkaar verbindt die hier een verschil in wil maken. Onder de naam ACT! is onze dienstverlening gestart om ouders te helpen die allerlei problemen ervaren omdat hun kind(eren) niet in het onderwijssysteem passen. ACT! is ons Advies Centrum Thuiszitters. Meerdere keren per week ontvangen we nieuwe meldingen van vaak wanhopige ouders van wie een kind uit dreigt te vallen of reeds uitgevallen is. Wij bieden ondersteuning aan deze ouders middels:

  • Onze uitgebreide expertise op het gebied van Thuiszittersproblematiek
  • Het schrijven van een casus- en oplossingsgericht Krachtplan
  • Ons grote netwerk van experts
  • Maatjes die de ouders helpen
  • Mentees voor de kinderen zelf
  • Onze trainingen: Ouders in hun Kracht, training voor Professionals, verdiepingstraining voor Professionals, Maatjestraining, Mentee-training 'A Hero's Journey". Onze trainingen bieden juridische-, sociaal-emotionele-, communicatieve- en praktische informatie die het proces van thuiszitten naar oplossingen brengt.
  • Ons telefonisch spreekuur
  • Alternatieve onderwijsvormen "Playground' en "Education Cities"
  • Onze voortdurende onderzoeken en politieke bemoeienis naar ontwikkelingen
  • Kansen en naar het bieden van duurzame oplossingen in dit kader

We bieden ook expertise aan professionals

Daarnaast funcioneert HARTverwarmendWijs als een community waarin tendensen en behoeftes uit de community gevolgd worden en waaruit, wanneer noodzakelijk of wenselijk, activaties volgen. 

Lees meer Lees minder
€ 10 Doneren Het nummer Eigenwijs van de CD 'Altijd' van HARTverwarmendWijs - De CD 'Altijd' van HARTverwarmendWijs bestaat uit 7 zelf geschreven, gecomponeerde en gearrangeerde nummers over thuiszitters, de noodzaak van verandering van het onderwijssysteem en meer. U ontvangt als donateur van €10,00 het bijzondere nummer 'Eigenwijs', waarin de heerlijke, eigenwijze kinderen worden erkend! € 25 Doneren De CD 'Altijd' van HARTverwarmendWijs, 3 nummers - De CD 'Altijd' van HARTverwarmendWijs bestaat uit 7 zelf geschreven, gecomponeerde en gearrangeerde nummers over thuiszitters, de noodzaak van verandering van het onderwijssysteem en meer. U ontvangt als donateur van €25,00 drie bijzondere nummers waarin onze heerlijke, eigenwijze kinderen worden erkend! 1 donateur € 40 Doneren De CD 'Altijd' van HARTverwarmendWijs  - De CD 'Altijd' van HARTverwarmendWijs bestaat uit 7 zelf geschreven, gecomponeerde en gearrangeerde nummers over thuiszitters, de noodzaak van verandering van het onderwijssysteem en meer. U ontvangt als donateur van €40,00 alle bijzondere nummers waarin de heerlijke, eigenwijze kinderen worden erkend! € 50 Doneren De CD 'Altijd' van HARTverwarmendWijs, het magazine ACT NOW! - De CD 'Altijd' van HARTverwarmendWijs bestaat uit 7 zelf geschreven, gecomponeerde en gearrangeerde nummers over thuiszitters, de noodzaak van verandering van het onderwijssysteem en meer. U onvangt als donateur van €50,00 alle bijzondere nummers waarin de heerlijke, eigenwijze kinderen worden erkend! Daarnaast ontvangt u de meest recente uitgave van ons magazine ACT NOW! van het Advies Centrum Thuiszitters. 1 donateur € 75 Doneren De CD 'Altijd' van stichting HARTverwarmendWijs, het magazine ACT NOW! en vermelding van uw bedrijf op de website - De CD 'Altijd' van HARTverwarmendWijs bestaat uit 7 zelf geschreven, gecomponeerde en gearrangeerde nummers over thuiszitters, de noodzaak van verandering van het onderwijssysteem en meer. U ontvangt als donateur van €50,00 alle bijzondere nummers waarin de heerlijke, eigenwijze kinderen worden erkend! Daarnaast ontvangt u de meest recente uitgave van ons magazine ACT NOW! van het Advies Centrum Thuiszitters. € 100 Doneren De CD 'Altijd' van stichting HARTverwarmendWijs, het magazine ACT NOW! en vermelding van uw bedrijf op de website met stip - De CD 'Altijd' van HARTverwarmendWijs bestaat uit 7 zelf geschreven, gecomponeerde en gearrangeerde nummers over thuiszitters, de noodzaak van verandering van het onderwijssysteem en meer. U ontvangt als donateur van €50,00 alle bijzondere nummers waarin de heerlijke, eigenwijze kinderen worden erkend! Daarnaast ontvangt u de meest recente uitgave van ons magazine ACT NOW! van het Advies Centrum Thuiszitters. Ander Bedrag Anders  - Ik wil zelf een bedrag bepalen
Bekijk alle
€ 50

Anoniem

09-07-2019 | 11:10 Het belang om de stem van het kind tot verandering te ondersteunen, door initiatieven als ACT kracht bij te zetten.